Javni uvid u Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za Projekat izgradnje prečistača otpadnih voda , Olovske Luke, općina Olovo

Javni uvid u Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za Projekat izgradnje prečistača otpadnih voda , Olovske Luke, općina Olovo

Uto, 22. Nov. 2022.


Utorak, 22.11.2022.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 40. i članom 70. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavlja na uvid Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za Projekat  izgradnje izgradnje prečistača otpadnih voda , Olovske Luke, općina Olovo.

Pravni osnov za postupanje po podnesenom zahtjevu je Prilog II. Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21 i 33/22) tačka 11. Ostali projekti, stavak (b) Prečistači otpadnih voda .

Obrađivač zahtjeva je konsultanstka kuća Sendo d.o.o., Sarajevo.

Kompletna dokumentacija može se pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo, 3. sprat, uz prethodnu najavu putem E-maila ili pošte.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na Zahtjev za prethodnu procjenu mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana objave na web stranici na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

Predmet broj: UPI 05/2-02-19-5-28/22

 

Zahtjev za prethodnu procjenu - Prilog III