JAVNI POZIV - TRANSFER OKOLIŠ - 2022.godina

JAVNI POZIV - TRANSFER OKOLIŠ - 2022.godina

Pet, 08. Jul. 2022.


JAVNI POZIV - TRANSFER OKOLIS-2022

Obrazac prijave projekta - PRILOG I

Obrazac budzeta projekta - PRILOG I

Izjava o realizaciji projekta PRILOG II

Izjava o neosudjivanosti i nevodjenju postupka PRILOG III

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama PRILOG IV

Izjava o koristenim potporama male vrijednosti PRILOG V

Javni poziv za prikupljanje i odabir projekata za raspodjelu sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Akcioni plan Strategije okoliša“ za 2022. godinu objavljen je u „Službenim novinama Federacije BiH“ broj 56/22 od 15.7.2022. godine – Oglasni dio.

Rok za dostavu dokumentacije računa se od dana objave u Službenim novinama Federacije BiH.