Obavještajne - Zahtjev za popunjavanja IP obrazaca

Obavještajne - Zahtjev za popunjavanja IP obrazaca

Čet, 24. Feb. 2022.


OBAVJEŠTENJE - Zahtjev za popunjavanje IP obrazaca i poziv za kandidiranje projekata u Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2023 – 2025 godine

OBAVJESTENJE PJI FBiH 2023-2025.

zahtjev Federalnog ministarstva financija

uredba o nacinu i kriterijima za pripremu izradu i pracenje realizacije pji

sluzbene-novine-federacije-bih br-27 19