Informacija u vezi planiranja izgradnje i rada malih hidroelektrana

Informacija u vezi planiranja izgradnje i rada malih hidroelektrana

Pet, 15. Maj. 2020.


Na 222. sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj 12. maja 2020 godine, usvojena je Informacija Federalnog ministarstva okoliša i turizma u vezi problema planiranja izgradnje  i rada malih hidroelektrana, kao i predloženi zaključci.

Navedeni zaključci su rezultat niza održanih konsultacija sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije, Agencijom za  vodno područje rijeke Save, Agencijom za vodno područje Jadranskog mora i drugim institucijama.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma će, u saradnji sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kao i sa ostalim institucijama, koje su nadležne u postupcima izdavanja dozvola za rad malih hidroelektrana, ali i sa nevladinim sektorom, raditi na podzakonskim aktima, koji će doprinijeti boljem uređenju pitanja ekološki prihvatljivog protoka, očuvanju vodnih resursa, kao i uključivanju kriterija o održivom razvoju u sektor hidroenergije.

http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/sjednica_v2.php?sjed_id=857&col=sjed_saopcenje

Informacija

Deklaracija o zaštiti rijeka Zapadnog Balkana