Vijesti

ZDRAVLJE I ŽIVOTI GRAĐANA NEMAJU CIJENU

ZDRAVLJE I ŽIVOTI GRAĐANA NEMAJU CIJENU

Pet, 13. Sep. 2019.

JP Deponija d.o.o. Mostar ne ispunjava uslove za izdavanje okolišne dozvole

CBD Konvencija - Nairobi (R.Kenija)

CBD Konvencija - Nairobi (R.Kenija)

Čet, 05. Sep. 2019.

Konvencija UN-a o biološkoj raznolikosti podupire otvoreni razgovor o globalnom sporazumu kako bismo zaštitili prirodu i osigurali našu budućnost

Obavijest - Sajam turizma DOHA

Obavijest - Sajam turizma DOHA

Pon, 05. Aug. 2019.

Obavijest

Obavijest

Uto, 30. Jul. 2019.

Obavijest - turističkih biroa Poljske

Poziv konsultantima - RCC

Poziv konsultantima - RCC

Sri, 24. Jul. 2019.

Obavijest - RCC

Informativni letak - okolinska dozvola

Informativni letak - okolinska dozvola

Pet, 19. Jul. 2019.

Procedura izdavanja okolinskih dozvola

GEF sastanak u Minsku

GEF sastanak u Minsku

Sri, 10. Jul. 2019.